Palīdzība ar ISO 9001 (kvalitātes vadība)

 • kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana;
 • ISO 9001 standarta prasību skaidrojums un izpildes piemēri;
 • procesu pieejas piemēri, palīdzība procesu vizualizācijā;
 • piegādātāju un trešo pušu vadība;
 • iekšējais audits;

 • palīdzība vadības pārskata sagatavošanā;

 • ieteikumi nepārtraukto uzlabojumu procesa ieviešanai un uzturēšanai;
 • sagatavošanās vadības sistēmu sertifikācijai;
 • kvalitātes vadītājs kā ārpakalpojums (kvalitātes vadības, vides vai darba aizsardzības vadības sistēmas uzturēšana).

Palīdzība ar ISO 14001 (vides pārvaldība)

 • vides aizsardzības pārvaldības sistēmas izstrāde un ieviešana;
 • ISO 14001 standarta prasību skaidrojums un izpildes piemēri;
 • vides aspektu identifikācija (ja nepieciešams -  visā produkta/pakalpojuma dzīves ciklā);
 • vides aspektu būtiskuma novērtēšana, to vadības piemēri;
 • vides ietekmes risku identifikācija un vadība;
 • iekšējais audits;

 • palīdzība vadības pārskata sagatavošanā;

 • palīdzība Ilgtspējas Indeksā (vides aizsardzības jautājumi);
 • sagatavošanās vadības sistēmu sertifikācijai;
 • vides aizsardzības vadītājs kā ārpakalpojums.

Pieteikties!

Palīdzība ar ISO 45001 (darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēma)

 • ISO 45001 standarta prasību skaidrojums un izpildes piemēri;
 • palīdzība procesu izstrādē un vizualizācijā;
 • iekšējais audits;

 • palīdzība vadības pārskata sagatavošanā;

 • sagatavošanās vadības sistēmu sertifikācijai.

Pieteikties!

Mentorings un apmācības

 • mentora palīdzība kvalitātes vadītājiem kvalitātes vadības, vides pārvaldības vai darba aizsardzības pārvaldības sistēmas ieviešanā;
 • projektu vadība ISO sistēmu izstrādei un sertifikācijai;
 • pieredzes apmaiņa un individuālo risinājumu izstrāde;
 • palīdzība integrētās vadības sistēmas izveidošanā;
 • individuālas apmācības kvalitātes, vides un OH&S jautājumos.

Pieteikties!

Iekšējais audits

Iekšējā audita veikšana balstoties uz ISO standartu prasībām vai citām izvirzītām prasībām (klienta īpašas prasības, iekšējās kontroles prasības u.c.) balstoties uz ISO 19011 norādījumiem (ISO 19011 - Guidelines for auditing management systems)

Pēc nepieciešamības - iekšējā audita sistēmas izveide, procesa apraksta sagatavošana, audita dokumentu izstrāde, rezultātu analīze un ieteikumi korektīvām vai preventīvām darbībām.

Pieteikties!

Kvalitātes vadītāju atbalsts (bezmaksas)

Lai Latvijā kvalitātes vadītāji paliktu motivēti un iedvesmoti darboties efektīvi, ar prieku sekmētu savu uzņēmumu izaugsmi, kā arī nepieciešamības gadījumā varētu saņemt padomu vai atbalstu ikdienas izaicinājumos, SIA Ensure LAB ietvaros ir izveidots Ensure LAB Klubs - grupa Telegram lietotnē, kur kvalitātes vadītāji un visi citi ar ISO jomu saistītie kolēģi var dalīties ar izaicinājumiem, mainīties ar risinājumiem, sniegt padomus un atbalstīt viens otru. Vairāk lasi šeit vai nolasi QR kodu un pievienojies!