Vadošā eksperte - Ludmila Kuļmaticka (@LinkedIn)

  • vairāk kā 15 gadu pieredze kvalitātes vadītāja amatā dažādos uzņēmumos būvniecības, ražošanas, mazumtirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas jomās; 
  • pieredze kvalitātes, vides vadības, darba drošības vadības un energopārvaldības sistēmu izveidē, uzturēšanā un sertifikācijā atbilstoši ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 un ISO 50001 standartu prasībām;
  • pieredze darbā ar integrētām vadības sistēmām, to izveidošanu, uzturēšanu, sertifikāciju;
  • pieredze risku vadības sistēmas izveidē un ieviešānā;
  • pieredze procesu efektivitātes novērtēšanā un efektivitātes uzlabošanas projektu vadībā; 
  • pieredze dalībai Ilgtspējas Indeksā (augstākais iegūtais vērtējums - Platīna kategorija, augstākais saņemtais vērtējums vides vadības sadaļā - 100%);
  • bakalaura un maģistra grāds visaptvērošā kvalitātes vadībā (RTU), maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (RISEBA);
  • Biznesa Efektivitātes Asociācijas (www.efektivs.lv) biedrs kopš 2017. gada;
  • Misija Nulle iniciatīvas (misijanulle.lv) dalībnieks kopš 2022. gada;
  • Neatkarīgā (trešās puses) auditore kopš 2024. gada sadarbībā ar Bureau Veritas Latvia.

Atsauksmes par sadarbību

"Vēlos pateikt paldies Ludmilai par viņas sniegto pieredzi un plašajām zināšanām saistībā ar ISO 9001, 14001, 50001, 45001 sertifikācijas procesu." - Sanita Dzene, SIA VIZII kvalitātes vaditāja

"Ludmila ir patiesi izcila profesionāle, kas izceļas ar savu spēju vadīt un organizēt darbu. Viņai ir lieliska analītiskās domāšanas prasme, kas palīdz viņai efektīvi novērtēt un uzlabot darba procesus. Viņa vienmēr ir gatava dot padomus un dalīties ar savu zināšanu bagāžu, lai nodrošinātu, ka visi darbinieki ir informēti un apmācīti, lai sasniegtu augstus kvalitātes standartus. Turklāt, viņas draudzīgā un atsaucīgā daba padara komunikāciju vieglu un ļauj darbiniekiem justies atbalstītiem un novērtētiem." - Kristaps Balodis, SIA VIDES RESURSU CENTRS valdes loceklis